YoungTells

screen-1315650_640.png

 EN INSPIRATION- OCH MOTIVATIONSKÄLLA FÖR 
ATT SKRIVA SIG TILL LÄRANDE!

screen-5.png

EN MODERN SKRIVPLATTFORM SOM SKAPAR

UNIKA MÖJLIGHETER TILL LÄRANDE!

På YoungTells kan era elever skriva på egen hand eller tillsammans med medförfattare från klassen, skolan, andra delar av Sverige men även med elever från andra sidan jorden! 

Dessutom kan eleverna:
internet-1181587_640.png

 • Publicera berättelser och böcker så att andra kan läsa, med mottagare blir eleverna mer motiverade av att skriva.

 • Skriva och publicera på svenska eller engelska.

 • Publicera offentligt, bara för er skola eller helt anonymt.

 • Bedöma och ge feedback till varandra för att utveckla sina egna texter.

 • Skriva och läsa på dator, platta eller i mobil.

 • Rita och/eller ta bilder för att sedan ladda upp till sitt egna" bokomslag". 

 • Inspireras och motiveras av skrivtävlingar året om, även när ni på skolan tar lov!

    Ni kan på ett naturligt sätt väva in skrivandet i de flesta ämnena, så att språk och ordförråd utvecklas           och därmed också kunskaperna. Möjligheterna är oändliga, det är bara fantasin som sätter gränser......

    Titta gärna in här för att se våra exempel på hur det kan tänkas se ut. Snart får ni träffa massor av                 potentiella succé författare.

   

    Prova och utvärdera kostnadsfritt! 

Anmälningsformulär hittar du längre ner på sidan.

 

 
 
iphone-160307_640.png
tablet-1576230_640.png
 

  Forskning visar att skrivande till lärande:

 

 • Ökar språkutvecklingen och förbättrar skolresultaten.

 

 • Ökar likvärdighet mellan könen. Pojkarnas prestationer vad gäller läs och skrivutvecklingen ökar  markant. 

 • Spridningen mellan elever blir lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat.

 • Eleverna utvecklar en förmåga att formativt bedöma och återkoppla till varandra och på så sätt även utveckla sina egna texter.

   Likvärdighet-för alla elever

     Då elever använder sig av digitala verktyg för sitt skrivande, inkluderas även elever med                                          funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter.  Likvärdigheten omfattar också elever med

     särskild fallenhet, vilka via digitalt verktyg, återkoppling och publicering har oändliga möjligheter till                      språkutveckling.

 

    Källa: SKL, Sveriges Kommuner och Landsting . Klicka här för att läsa mer.